Tečaj trajne edukacije zdravstvenih djelatnika u organizaciji HOO-a

U organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Zdravstvene komisije HOO-a u dvorani hotela Hilton Garden Inn u Zagrebu 18. i 19. ožujka 2022. godine održan je edukativni skup pod nazivom „Ozljede sportaša - prevencija, dijagnostika, liječenje“.

Zbog poštivanja epidemioloških mjera broj sudionika je bio ograničen, a sudionici tečaja su poštivali epidemiološke preporuke. Svim ostalim sudionicima koji nisu mogli biti nazočni omogućeno je on-line praćenje putem linka; https://youtu.be/3wf_3ZdrIf0, koji je do daljnjeg otvoren za pregled. Skup je otvorio predsjednik Zdravstvene komisije HOO-a prim. dr. Miran Martinac. 

Dvodnevnim tečaj na kojem su predavati uglednici sportske medicine i zdravstvenih institucija obuhvaćene su teme iz područja rada sa sportašima: „Zdravstvena skrb sportaša – aktualni trenutak“ predavač prim. dr. Miran Martinac; „Covid 19 i sport“ – aktualni trenutak“ predavač prof. dr. sc. Krunoslav Capak; „UEFA Elite Club INJURY STUDY“ predavač dr. Zoran Bahtijarević; „Smanjenje rizika nastanka mišićnih ozljeda u sportu: znanost i praksa“ predavač prof. dr. sc. Goran Marković, Ivan Karuc mag. cin; „Izokinetička testiranja“ predavač doc. dr. sc. Dinko Pivalica; „Prehrana sportaša, bitan čimbenik prevencije i liječenja sportskih ozljeda“ predavačica i tajnica zdravstvene komisije HOO Mimi Vurdelja, mag. pharm.; „Mezenhimalne stromalne stanice u liječenju oštećenja hrskavice u sportaša“ prof. dr.sc. Dragan Primorac, dr. med., „Ozljede STOMATOGNATOG sustava kod sportaša“ predavačica dr. Nikolina Lešić; „Oslikavanje sportskih ozljeda“ predavač prof. dr. sc. Igor Borić; „Sindrom pretreniranosti“ predavač prof. dr. sc. Boris Labar; „Ozljede stopala“ predavač prof. dr. sc. Mario Starešinić; „Ozljede prednjeg križnog ligamenta“ predavač prof. dr. sc. Saša Janković; „Ozljede ramena“ predavač prof. dr. sc. Nikola Čičak; „ Kraniocerebralne ozljede sportaša“ predavač prof. dr. sc. Krešimir Rotim, Domagoj Gajski dr. med.; „Ozljede trbušnog zida“ predavač prof. dr. sc. Božidar Šebečić; „Ozljede oka u sportu“ predavač prof. dr. sc. Zoran Vatavuk; „Rehabilitaciji ozljeda lokomotornog sustava“ predavačica prim. Vlasta Brozičević dr. med. spec.
Predsjednik Zdravstvene komisije Zagrebačkog nogometnog saveza i član Zdravstvene komisije HOO-a dr. sc. Tomislav Vlahović, dr. med. je prezentirao interesantnu temu „Ozljeda ručnog zgloba i šake u sportu“.
Održana su i dva PANELA na teme: „Preventivni pregledi sportaša“ i „Kardiologija“.
Sa aktualnom temom i problematikom „Sportaši za vrijeme Covida 19“, nas je upoznala doc. dr.sc. Sanda Dubravčić-Šimunjak, prim. dr. med.
Auditorij je bio sastavljen od liječnika i fizioterapeuta koji rade u sportu, trenera, kondicijskih trenera, kineziologa, ponekog sportskog dužnosnika, djelatnika Zdravstvene komisije Zagrebačkog nogometnog saveza, sportaša, studenata i sportskih novinara.
Na kraju dvodnevnog edukacijskog skupa svi su slušači dobili uvjerenja/potvrdnice o sudjelovanju na edukaciji Zdravstvene komisije HOO-a. U završnoj riječi Glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač izrekao je zahvalu tajnici Zdravstvene komisije HOO-a gospođi Mimi Vurdelji.
Glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač i predsjednik Komisije Miran Martinc, uručili su cvijeće tajnici gospođi Mimi Vurdelji kao znak zahvalnosti za odličnu organizaciju ali i kao rođendanski dar.