Financijska izvješća

Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2023. godinu

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2023.

 

Godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022.

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.

 

Godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2021.

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.

 

Godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2020.

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.

 

Godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019.

Izvjestaji o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2019.

Godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018.

Godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017.

Godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016.

Godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015.