Svi klubovi koji kao poslodavci (znači oni koji su kao stranka u ugovornom odnosu sklopili ugovore o radu sa zaposlenicima) i koji žele odmah koristiti potporu za ožujak za svoje zaposlenike, trebaju do DANAS 07.04.2020. do 23.59 sati predati u HZZ -u Zahtjev na propisanom obrascu.