Komisija za mali nogomet

Predsjedništvo komisije za mali nogomet ZNS-a

1. Branko Bolanča (predsjednik)
2. Marijan Dobrivić (član)
3. Krešimir Martinović (član)
4. Milan Martulaš (član)
5. Ivica Kozakiv (član)
6. Ante Džapo (član)

Tajnik komisije za mali nogomet ZNS-a
Robert Grdović
Tel: 01 / 4848-518
Fax: 01 / 4848-477
Mob: 099 / 5225-984
E-mail: rgrdovic10@gmail.com