Komisija nogometnih sudaca ZNS-a organizira tečaj za nogometnog suca

Ispit za nogometnog suca može polagati osoba koja u vrijeme prijavljivanja za ispit nije mlađa od 16 godina niti starija od 35 godina. Nogometni sudac može početi obavljati dužnost suca odnosno pomoćnog suca na seniorskim utakmicama sa navršenih 18 godina.


Ispit za nogometnog suca ne može polagati:

  1. a)  osoba koja ima zapreku za obavljanje dužnosti nogometnog suca temeljem odredbi Zakona o sportu (NN br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/13, 85/15 i 19/16; nastavno ZS)

  2. b)  osoba koja je diskvalificirana odlukom nadležnog tijela vezanog uz sport

  3. c)  osoba za koju nije utvrđena zdravstvena sposobnost za nogometnog suca sukladno Zdravstvenom

    pravilniku za nogometne suce i instruktore HNS-a

Prijava za polaganje ispita sadrži sljedeći tekst:

„Prijavljujem se za polaganje ispita za nogometnog suca i izjavljujem da ću nogometne utakmice voditi savjesno prema znanju i vlastitom uvjerenju, poštujući Pravila nogometne igre i propise u nogometnom natjecanju, pri čemu ću se pridržavati Statuta Hrvatskog nogometnog saveza i ostalih akata i odluka HNS-a, FIFA-e i UEFA-e.”
Uz prijavu o polaganju ispita, potrebno je dostaviti :

  1. a)  domovnicu (fotokopija)

  2. b)  kratki životopis s osvrtom na sportski rad

  3. c)  liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

  4. d)  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Cijena tečaja: 500,00 kn (uplata na IBAN ZNS-a, opis plaćanja: tečaj za nogometnog suca)
Početak tečaja: 04. veljače 2019. godine
Trajanje tečaja: 04.02. – 22.02. (tri tjedna od ponedjeljka do petka u večernjim satima u prostorijama ZNS-a, Frankopanska 2/III)

NAPOMENA: Prijava za tečaj isključivo putem maila, prijave slati na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.