Dopis Sportskog saveza Grada Zagreba vezano za mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetinna proglašene epidemije bolesti CO VID-19 možete pogledati OVDJE

Ovim putem Vas podsjećamo da je Upravljanje sportskim objektima javna ustanova na čjim je objektima, sportskim građevinama, borilištima i javnim površinama kojima ista upravlja dozvoljeno snimanje i fotografiranje isključivo sa potpisanim odobrenjem. Odobrenje se izdaje na temelju pismeno podnešenog zahtjeva.