5. redovna sjednica Skupštine ZNS-a

Jučer je u hotelu Westin održana 5. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza.

Dnevni red bio je slijedeći: 

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela:
     a) Radnog predsjedništva
     b) Verifikacijske komisije
     c) Zapisničara
     d) Dva ovjerovitelja zapisnika
     e) Usvajanje prijedloga dnevnog reda

2. Izvješće Verifikacijske komisije

3. Usvajanje zapisnika sa 3. redovne sjednice sjednice Skupštine ZNS-a održane 05.12.2023.g. i 4. redovne elektronske sjednice Skupštine ZNS-a održane od 21.12.-23.12.2023.g

4. Završni račun ZNS-a za 2023. godinu :
     a) Usvajanje završnog financijskog računa i Revizijskog izvješća za 2023. godinu
     b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora ZNS-a za 2023. Godinu

5. Prijedlog izmjene Statuta ZNS-a

6. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine ZNS-a

7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog Upravljanja i kontrole za 2023. Godinu - prima se na znanje

8. Izbor Revizora

9. Različito