12. sjednica IO ZNS-a

U prostorijama Zagrebačkog nogometnog saveza održana je 12. sjednica Izvršnog odbora Zagrebačkog nogometnog saveza.

Dnevni red bio je slijedeći:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Izvršnog odbora ZNS-a održane 20.12.2023. godine
2. Prijedlozi, zaključci i odluke sa sjednice Stručne komisije Izvršnog odbora ZNS-a održane 30. siječnja 2024. godine
3. Izvješća o radu za period 01.07.2023. godine – 31.12.2023. godine
     a) Povjerenika za natjecanje seniora i mladeži
     b) Disciplinske komisije za seniore i mladež
     c) Povjerenika za suđenje seniora i mladeži
     d) Komisije za trenere
     e) Komisije za suce
     f) Komisije za delegate
     g) Komisije za zdravstvene djelatnike
     h) Komisije za veterane
4. Završni račun ZNS-a za 2023. godinu :
     a) Financijsko izvješće
     b) Izvješće Komisije za popis
     c) Izvješće Nadzornog odbora ZNS-a
5. Pripreme za organizaciju 5. redovne sjednice Skupštine ZNS-a
6. Prijedlog novih kriterija ZNS-a – opće odredbe za klubove ZNS-a za participiranje u sufinanciranju Plana javnih potreba u sportu Grada Zagreba
7. Prijedlog isplate neoporezivih iznosa materijalnih prava djelatnicima Stručne službe ZNS-a u skladu sa Pravilnikom o dohotku
8. Različito