Rekordan broj kandidata na tečaju za nogometnog suca!

Na tečaj za nogometnog suca prijavilo se 56 kandidata koji će biti podijeljeni u dvije grupe koje će kroz sljedeća dva tjedna slušati predavanja iz Pravila nogometne igre i nakon toga polagati ispit te imati fitness testiranja. 

Rekordnih 56 kandidata ove godine u odnosu na prethodnih nekoliko godina pokazatelj je odličnog rada sa mladim sucima pa budućim novim sucima želimo puno sportske sreće na nogometnim terenima.