3. redovna sjednica Skupštine ZNS-a

Jučer je u hotelu The Westin Zagreb održana 3. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza.

Dnevni red bio je slijedeći:

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela:
     a) Radnog predsjedništva
     b) Verifikacijske komisije
     c) Zapisničara
     d) Dva ovjerovitelja zapisnika
     e) Usvajanje prijedloga dnevnog reda

2. Izvješće Verifikacijske komisije

3. Usvajanje zapisnika sa 2. redovne sjednice Skupštine ZNS-a održane 23.03.2023.g.

4. Financijski plan za 2024. godinu

5. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine ZNS-a

6. Prijedlog razrješenja i imenovanja članova IO ZNS-a

7. Različito