Održana 2. sjednica Skupštine ZNS-a

U četvrtak 23. ožujka 2023. godine u hotelu Sheraton, održana je 2. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza.

Dnevni red bio je slijedeći:

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela:
      a) Radnog predsjedništva
      b) Verifikacijske komisije
      c) Zapisničara
      d) Dva ovjerovitelja zapisnika
      e) Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2. Izvješće Verifikaciske komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 1. redovne sjednice Skupštine ZNS-a održane 17.11.2022. godine
4. Izvješće o radu ZNS-a za 2022. godinu
5.  a) Usvajanje završnog racuna za 2022. godinu i Revizijskog izvješća za 2022. godinu
     b) Usvajanie izvješća Nadzornog odbora ZNS-a za 2022. godinu
6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta ZNS-a
7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog Upravljanja i kontrole a 2022. godinu
8. Različito