1. redovna sjednica Skupštine ZNS-a

U hotelu Westin održana je 1. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza.

Dnevni red bio je slijedeći:

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela:
    a) Radnog predsjedništva
    b) Verifikacijske komisije
    c) Zapisničara
    d) Dva ovjerovitelja zapisnika
    e) Usvajanje prijedloga dnevnog reda

2. Izvješće Verifikacijske komisije

3. Usvajanje zapisnika sa izvanredne izborne sjednice Skupštine ZNS-a održane 27.04.2022. g.

4. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

5. Financijski plan za 2023. godinu

6. Odluka o preraspodjeli financijskog plana i izmjenama i dopunama financijskog plana

7. Različito