4. sjednica Izvršnog odbora Zagrebačkog nogometnog saveza

Danas je u prostorijama Zagrebačkog nogometnog saveza u Ulici Silvije Strahimira Kranjčevića 4, održana 4. sjednica Izvršnog odbora Zagrebačkog nogometnog saveza.

Dnevni red bio je slijedeći:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Izvršnog odbora ZNS-a održane 19.08.2022. godine, zapisnika sa elektronske sjednice Odbora za hitnost ZNS-a održane 19.09.2022. i sjednice održane 17.10.2021.godine
2. Prijedlozi, zaključci i odluke sa sjednice Stručne komisije IO ZNS-a održane 27. rujna 2022. godine
3. Pripreme za organizaciju 1. sjednice Skupštine ZNS-a
4. Rebalans Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba u 2022. godini
5. Izbor članova IO ZNS-a za komisiju za raspodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje klubova ZNS-a za 2023. godinu
6. Konstituiranje Komisije ZNS-a za popis imovine i obaveza
7. Različito