Dva zagrebačka suca na UEFA CORE programu za mlade suce

Ante Čulina i Dario Kolarević te Ivan Starčević iz Bjelovara tjedan dana će biti u Nyonu na seminaru te će predstavljati Hrvatsku. Mentor će im biti Viktor Kassai, a uz provjeru fitness testa provjeravat će se i ispit iz Pravila nogometne igre.