Održana 5. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza

Jučer, 02.12.2020. godine je u hotelu Sheraton, sukladno svim preporukama i mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite, održana 5. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza

Dnevni red sadržavao je 7 točaka:

1 . Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela:
     a) Radnog predsjedništva
     b) Verifikacijske komisije
     c) Zapisničara
     d) Dva ovjerovitelja zapisnika
     e) Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2. Izvješće Verifikacijske komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 4. redovne sjednice Skupštine ZNS-a održane 01 .()6.2()21 . g.
4. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta ZNS-a
5. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu
6. Financijski plan za 2022. godinu
7. Različito