Održana 4. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza

Jučer 01. lipnja 2021. godine je u hotelu Sheraton, sukladno svim preporukama i mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite, održana 4. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza, a dnevni red je sadržavao 9. točaka

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela:

a) Radnog predsjedništva
b) Verifikacijske komisije
c) Zapisničara
d) Dva ovjerovitelja zapisnika
e) Usvajanje prijedloga dnevnog reda

2. Izvješće Verifikacijske komisije

3. Usvajanje zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine ZNS-a održane 08.10.2020. g.

4. Izvješće o radu ZNS-a za 2020. godinu

5. a) Usvajanje završnog računa za 2020. godinu i Revizijskog izvješća za 2020. godinu

    b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora ZNS-a za 2020. godinu

6. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

7. Prijedlog Financijskog plana ZNS-a za 2022. godinu

8. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta ZNS-a

9. Različito