Informacije vezane za upis učenika sportaša srednju školu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u Narodnim novinama, broj 55/21, Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2021./22.

• Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u  / 24. 5. – 31. 5. 2021.
• Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima  / 4. 6. 2021.
• Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti / 5. 6. – 13. 6. 2021.
• Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste / 14. 6. 2021.
• Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.) / 15. 6. – 20. 6. 2021.
• Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste / 15. 6. – 20. 6. 2021.
• Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta / 21. 6. 2021.
• Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma / 21. 6. – 24. 6. 2021. 

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.