Održana 17. sjednica Izvršnog odbora Zagrebačkog nogometnog saveza

18. ožujka 2021. godine u prostorijama NK Brezovica održana je 17. sjednica Izvršnog odbora Zagrebačkog nogometnog saveza.

Dnevni red sjednice bio je sljedeći:
1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Izvršnog odbora ZNS-a održane 26. studenog 2020. godine i Odluke Odbora za hitnost sa elektronskih sjednica održanih 18. i 28. prosinca 2020. godine i 15. siječnja 2021. godine
2. Izvješća o radu za period 01.07.2020. godine — 31.12.2020. godine
   a) Povjerenika za natjecanje SENIORA i MLADEŽI
   b) Disciplinske komisije za SENIORE i MLADEŽ
   c) Povjerenika za suđenje SENIORA i MLADEŽI
   d) Komisije za trenere
   e) Komisije za suce
   f) Komisije za delegate
   g) Komisije za zdravstvene djelatnike
   h) Komisije za veterane
3. Završni račun ZNS-a za 2020. godinu :
   a) Financijsko izvješće
   b) Izvješće Komisije za popis
   c) Izvješće Nadzornog odbora ZNS-a
4. Zaključci, odluke i prijedlozi Stručne komisije IO ZNS-a sa elektronskih sjednica održanih 20. siječnja 2021. godine i 11. ožujka 2021. godine
   a) Prijedlog kalendara aktivnosti ZNS-a za 2021 .g.
   b) Prijedlog kalendara natjecanja ZNS-a za SENIORE i MLADEŽ — proljeće 2021. godine
5. Nacrt prijedloga plana javnih potreba u sportu grada Zagreba za NOGOMET u 2021. godini
6. Pokretanje postupka jednostavne nabave (adaptacija Ureda ZNS-a u Kranjčevičevoj ulici) i izbor Stručnog povjerenstva
7. Prijedlog Komisije delegata ZNS-a za izdavanje monografije povodom 30 godina rada
8. Prijedlozi Odluka Komisije veterana ZNS-a
9. Različito