Odluka o ograničavanju društvenih aktivnosti

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12. listopada 2020. godine, donio je Oduku o ograničavanju društvenih aktivnosti.

Ovom Odlukom uvodi se nužna epidemiološka mjera ograničavanja društvenih okupljanja u zatvorenim i na otvorenim prostorima na koja je pozvano ili se očekuje dolazak više od 50 osoba.

Nužna epidemiološka mjera iz ove Odluke ne odnosi se na:

  1. profesionalne umjetničke izvedbe i programe
  2. amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe
  3. kino projekcije
  4. sportska natjecanja
  5. okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti
  6. pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganja urni
  7. vjerske obrede
  8. izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Način održavanja okupljanja te epidemiološki uvjeti i mjere koje se moraju provoditi na tim okupljanjima utvrđeni su posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Organizatori društvenih okupljanja obvezni su, najkasnije 5 dana prije planiranog okupljanja, putem elektroničke pošte županijskog centra 112, zatražiti suglasnost za održavanje okupljanja od nadležnog županijskog stožera civilne zaštite. Stožer obvezan je, sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i procjeni nadležne epidemiološke službe odgovoriti na podneseni zahtjev u roku od 48 sati od zaprimanja zahtjeva za suglasnost.

Društvena okupljanja za koja se odbije tražena suglasnost ili društvena okupljanja za koja je, na temelju ove Odluke, trebala biti zatražena suglasnost, a nije zatraženar ne smiju se održati.

Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite ograničavanje društvenih okupljanja za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se urediti na drugačiji način od propisanog ovom Odlukom.

Odluku o ograničavanju društvenih aktivnosti u cijelosti možete pročitati OVDJE