HNS izdao upute za organizaciju nogometnih utakmica

Upute o organizaciji utakmica županijskih saveza u natjecateljskoj godini 2020. / 2021.

I. Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, natjecanja u Trećim HNL i niže trebaju se organizirati prema slijedećim uputama.

1. Klub je dužan u cijelosti poštivati Preporuke HZJZ za održavanje športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva od 13.06.2020. godine (nalaze se u prilogu).
2. Sukladno preporuci iz točke 1. ovih uputa na utakmicama ne smije biti više od 1/3 gledatelja po pojedinoj tribini, evidentiranih na ulazu, a za svaku osobu (igrač, sl. osoba, gledatelji i ost.) prisutnu na stadionu (igralištu) obavezno je uzeti slijedeće podatke; ime, prezime i broj telefona.
3. Kod organizacijskog sastanka pred utakmicu ako se isti odvija u zatvorenoj prostoriji mogu nazočiti (delegat, sudac, predstavnik domaćina, predstavnik gostujućeg kluba) i svi su obavezni imati medicinske maske na licu.
4. Klub domaćin obavezan je odrediti odgovornu osobu za provođenje epidemioloških mjera na utakmicama, koja će sukladno odredbama iz točke 1. i točke 2. ovih uputa nadzirati i biti odgovorna za njihovo sprovođenje, te biti delegatu utakmice na usluzi prije, tijekom i nakon utakmice.
5. Svaki klub je obavezan dostaviti podatke Povjereniku lige o imenovanoj odgovornoj osobi za provođenje epidemioloških mjera na utakmicama.
6. Klub domaćin dužan je prikupljene podatke iz točke 2. ovih uputa čuvati najmanje 20. dana od dana odigravanja utakmice.
7. U slučaju bilo kakvih promjena odluka ili preporuka HZJZ i Stožera civilne zaštite RH, klubovi su dužni pridržavati se istih u cijelosti, a o istom će biti obavješteni od strane HNS-a i Povjerenika za natjecanje.
8. Provođenje navedenih uputa na utakmici kontrolira delegat utakmice.

II. Klubovi su se dužni pridržavati ovih uputa od dana početka natjecanja pojedine lige u kojoj se natječu.

Upute HNS-a možete u PDF formatu pročitati OVDJE