Preporuke ZNS-a vezane za odigravanje prvenstvenih nogometnih utakmica

Sukladno čl. 39. Propozicija natjecanja Prve i druge ZNL, te čl. 36. Propozicija mladeži , a glede uvjeta pod kojim s odvija početak natjecateljske 2020/2021.g. i to tijekom epidemije virusa SARS-CoV-2 (bolest COVID-19), poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera civilne zaštite RH ili stožera pojedine lokalne samouprave i sukladno uputama Radne skupine HNS za pripremu nastavka natjecanja za provedbu mjera prilikom održavanja sportskog natjecanja radi zaštite organizatora, športaša, osoblja i ostalih sudionike na prostorima i objektima u kojima će se organizirati nogometna utakmica, donase se slijedeće preporuke:

- klupska obveza je educirati svoje osoblje kluba (igrači, treneri, službene osobe, osobe u funkciji održavanja objekta, osobe u funkciji organizacija utakmica) o svim mjerama koje se provode,
- klubovi se obvezuju da pri ili neposredno nakon ulaska u sportski objekt na vidljivom mjestu postave informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite,
- maska za lice „može se reći“ postaje dio svakodnevnice, te je poželjno da ju svaki sportaš koristi u što većoj mjeri i obavezno gdje je to potrebno prema propisima stožera CZ i HZJZ (zatvoreni prostori)
- dolazak na utakmicu planirati samostalno ili u pratnji roditelja, korištenjem prijevoza za više sportaša tijekom prijevoza obavezno koristit maske za lice,
- obvezuju se sportaši, treneri, organizatori utakmice (sudionici potpore utakmici) i službene osobe da prije odlaska na utakmicu, na dan utakmice u jutarnjim satima izmjere tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2° igrači su dužni otkazati svom trenere dolazak na utakmicu, odnosno svaki sudionik odjaviti svoju nazočnost na utakmici i obavezno javiti nadležnom liječniku. Obveza trenera je stalna edukacija igrača i upit o izvršenoj aktivnosti. Mjerenje temperature po potrebi (po preporuci obveznog) organizirati će klub domaćin, za to je potrebno imati sredstvo (adekvatan aparat) za mjerenje temperature i adekvatnu educiranu osobu. Ako je tjelesna temperatura veća od predviđene granice, osoba skrenuti pozornost da ne može ući u prostore objekta i terena kluba,
- klubovi organizatori utakmice obvezni su osigurati dezinficijens za ruke, isti postaviti na ulazu na igralište i objekt, po potrebi u svakoj svlačionici i kod klupe za rezervne igrače, obvezuju se treneri da svojim autoritetom djeluju na igrače da koriste dozator dezinficijensa i to po dolasku na utakmicu i prilikom odlaska sa utakmice,
- klub domaćin mora osigurati sve higijenske uvjete svih prostora objekta (svlačionice, ulazni prostori, sanitarni čvorovi, prostor za tuširanje i sl.) prema uputama stožera CZ RH i HZJZ. Potrebno je prostore čistiti i napraviti dezinfekciju, posebnu pažnju posvetiti redovitom prozračivanju svih unutrašnjih prostora, između svake upotrebe prostorija, odnosno osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće,
- zatvorene prostore koristiti u što kraćem vremenskom periodu, po mogućnosti taktičke zamisli igre i pripreme igrača za utakmice vršiti na otvorenom prostoru izbjegavati zatvoren prostor, odnosno koristiti ga koliko je nužno potrebno, boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje svesti na nužni minimum, prema uputama stožera CZ RH i HZJZ zabranjena je upotreba bazena i sauna
- prije početka utakmice nema uobičajenog međusobnog rukovanja igrača, kod slavljenja pogotka izbjegavati proslavu međusobnim kontaktom (dodir prsa i lica),
- u tehničkom prostoru poželjno je nositi maske za lice, izuzev trenera koji vodi momčad uz obvezno održavanje propisane socijalne distance
- voda ili osvježavajuće piće, piti iz originalnih zatvorenih bočica, a ne iz slavine, bočice bi trebale imati ispisan točno ime i prezime igrača,
- štujući preporuke HNS-a da se utakmice županijskog stupnja natjecanja odigrava bez gledatelja, u ligama ZNS-a preporučuje se odigravanje utakmica bez gledateljstva,
- za eventualno nazočno gledateljstvo, određenog brojčanog kapaciteta, putem redarske službe regulirati sigurnost da se ne naruši fizička udaljenost (distanca), klub je dužan uspostaviti sustav vođenja evidencije, radi lakšeg eventualnog naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata,

Na sastanku pred utakmicu „brifingu“ svi nazočni se upoznaju sa poduzetim mjerama organizatora utakmice, po uputi Povjerenika, delegat/sudac i službene osobe klubova poduzimati će provjeru i realizaciju mjera preporuke, kao i ostalih mjera, sukladno novonastalim situacijama.