Mjere Vlade Republike Hrvatske o potporama za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

Zagrebački nogometni savez poslao je tvrtki za revizijske usluge Audit d.o.o. iz Zagreba, upit o mjerama Vlade Republike Hrvatske i potporama za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom te Vam odgovor prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

vezano za Vaš upit o mjerama Vlade Republike Hrvatske („Vlada”) i potporama za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom u nastavku dajemo naše mišljenje, koje je ograničeno obzirom na podatke i informacije koje su u ovom trenutku dostupne. Obzirom na tek objavljene mjere i početne nepoznanice u vezi njihove primjene, očekujemo da će u narednim danima Vlada i nadležna ministarstva dati određena pojašnjenja i dopune mjera.

  • što se tiče pitanja u kojoj mjeri se potpore odnose na klubove, na temelju raspoloživih informacija i dokumenata mišljenja smo da iako je u ovom trenutku fokus mjera na poduzetnicima koji se bave gospodarskim aktivnostima, postoji mogućnost da klubovi koji mogu dokazati značajan pad prihoda nastao zbog zabrane obavljanja osnovnih aktivnosti sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), podnesu Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta („Zahtjev”).
    Bitno je da klubovi mogu dokazati da im je za više od 20% pao prihod iz kojeg se financiraju plaće zaposlenika kluba, što znači da se ne uzimaju u obzir namjenski prihodi za npr. održavanje sportskih objekata ili isplatu naknada koje se daju osobama koje nisu zaposlenici kluba. Na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu se naći detaljne upute o potpori, što treba navesti u Zahtjevu kako opisati razloge za potporu itd„ kao i preuzeti dokumentacija koju treba podnijeti prilikom dostavljanja Zahtjeva. Važno je napomenuti da se mjera ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica fokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više.
    Isto tako poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020 godine može se odobriti potpora.
    Dalje, mjera ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

           link: https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/

  • Vezano za pitanje da li se mjere odnose i na igrače kojima se putem stipendijskih ugovora plaća tzv hranarina, mišljenja smo da se mjere prvenstveno odnose na zaposlene radnike u klubu. Da li će se one proširiti i na neke ostale kategorije potencijalnih korisnika, u ovom trenutku nije poznato, ali kako je gore navedeno, ovo je tek početak njihove primjene i u komunikaciji sa Središnjim državnim uredom za šport treba tražiti pojašnjenje mjera i eventualno proširenje na ostale korisnike koji bi zadovoljili potrebne kriterije.

 

Stojimo Vam na raspolaganju za eventualna daljnja pojašnjenja

S poštovanjem

Darko Karić

U Zagrebu, 23. ožujka 2020. godine

Audit d.o.o.

Benkovićeva 2

10000 Zagreb