Održana je 2. redovna sjednica Skupštine ZNS-a

U utorak 18. prosinca 2019. g. u hotelu Sheraton, održana je 2. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza.


Dnevni red sjednice bio je sljedeći:
1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela:
     a) Radnog predsjedništva
     b) Verifikacijske komisije
     c) Zapisničara
     d) Dva ovjerovitelja zapisnika
     e) Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2. Izvješće Verifikacijske komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 1. redovne sjednice Skupštine ZNS-a održane 13. svibnja 2019. g.
4. Prijedlog IO ZNS-a za izbor Predsjednika Nadzornog odbora ZNS-a
5. Prijedlog razrješenja i imenovanja novihčlanova Izvršnog odbora ZNS-a
6. Izvješće o radu ZNS-a za 2019. godinu
7. Prijedlog Programa rada ZNS-a za 2020. godinu
8. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
9. Plan programa javnih potreba sporta grada Zagreba u 2020. godini
10. Različito