Javni natječaj za prijem u delegate Zagrebačkog nogometnog saveza

Javni natječaj za prijem u delegate Zagrebačkog nogometnog saveza, na temelju Odluke Izvršnog Odbora ZNS od 7.svibnja 2019. o potrebi prijema delegata za rad u Zagrebačkom nogometnom savezu za obavljanje poslova Delegata na nogometnim utakmicama.

DELEGAT - 30 izvršiteljaI Uvjeti :

 • -  navršene 24 godine života

 • -  zdravstvena sposobnost, liječnička potvrda

 • -  stupanj obrazovanja SSS i više

 • -  Prebivalište ili boravište na području grada Zagreba

  II mjesto rada : Grad Zagreb
  Uz prijavu kandidat/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • -  životopis

 • -  presliku domovnice

 • -  dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 • -  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

 • -  pisana Izjava da nije osuđivan za kaznena djela

 • -  pisana Izjava da nije aktivni igrač, trener ili sudac

  II Prijave se mogu podnijeti na adresu:

 • -  Zagrebački nogometni savez ,Komisija delegata , Frankopanska 2/III, 10000 Zagreb

 • -  Prijavu kandidati/kandidatkinje mogu podnijeti u roku 14 dana od objave natječaja

  III Ostalo

 • -  Kandidat/kandidatkinja može biti primljen u članstvo delegata ZNS-a i obavljati poslove delegata na utakmicama ZNS-a nakon što kandidat/kandidatkinja:pohađa i uspješno položi stručno osposobljavanje za poslove delegata sukladno„Okvirnom nastavnom planu i programu osposobljavanja za obavljanjeposlova delegata“ na nogometnim utakmicama ZNS-a.

 • -  stručno osposobljavanje se planira obaviti tijekom lipnja u trajanju od 21 nastavni sat,a kotizacija za polaženje iznosi 150,00 kn