1. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza

U ponedjeljak 13. svibnja 2019. g. u prostorijama hotela Sheraton, održana je 1. redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza.

 Dnevni red sjednice bio je sljedeći:

 1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela:

  1. a)  Radnog predsjedništva

  2. b)  Verifikacijske komisije

  3. c)  Zapisničara

  4. d)  Dva ovjerovitelja zapisnika

  5. e)  Usvajanje prijedloga dnevnog reda

 2. Izvješće Verifikacijske komisije

 3. Usvajanje zapisnika sa redovne izborne sjednice Skupštine ZNS-a održane 17.12.2018. g.

 4. Izbor likvidatora

 5. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta ZNS-a

 6. Plan programa javnih potreba sporta grada Zagreba u 2019. godini

 7. a) Usvajanje završnog računa za 2018. godinu i Revizijskog izvješća za 2018. godinu

  b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora ZNS-a za 2018. godinu

 8. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

 9. Prijedlog Financijskog plana ZNS-a za 2020. godinu

 10. Izvješće o tijeku priprema organizacije proslave 100 godina ZNS-a

 11. Različito